KG
Телефону +996 (0558) 88 72 34 Бишкек ш., Табышалиева к. 15

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьялыгына талапкерлеринин аңгемелешүүнүн жыйынтыгында алган баллдары

08 июня 2020

 Аты-жөнүАңгемелешүүнүн жыйынтыгы
1.   Жоомартов


Кумушбек Рысбекович

61,558
2.   Атаназаров


Нурланбек Алайдинович

61,334
3.   Гилязетдинова


Инара Ильгизовна

61,223
4.   Эшалиев


Нурманбет Касымбекович

60,556
5.   Назаров


Дамирбек Дуйшоевич

59,447
6.   Айжигитов


Дастанбай Абдирашитович

58,556
7.   Боромбаев


Абдуразак Эсентаевич

58,554
8.   Давлетбаева


Мадина Акремовна

57,889
9.   Сейдакматова


Аида Асанбековна

57,665
10.         Орозова


Дамира Токтоналиевна

57,555
11.         Эсеналиев


Нурбек Канатбекович

57,555
12.         Молдобаев


Алмазбек Тавалдыевич

57,334
13.         Максимбекова


Дильбара Ибрахимовна

57,333
14.         Осмонова


Шааркул Келдибековна

55,556
15.         Насырканова


Жылдысхан Насыркановна

54,998
16.         Эркебаев


Адилет Маматеминович

54,447
17.         Солпиев


Асылбай Суранбаевич

53,892
18.         Балкыбекова


Дамира Абдыкадыровна

53,778
19.         Сакеев


Дамир Ушурбекович

52,776
20.         Аденова


Гулзамира Аникеевна

52,445
21.         Султаналиев


Медел Керимжанович

51,332
22.         Асанова


Чолпон Карыпбековна

49,111
23.         Самаков


Төлөнду Калыгулович

48,668
24.         Макешов


Айбек Джумадилович

48,333
25.         Матенов


Таалайбек Убанкожоевич

46