Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Телефону +996 (0558) 88 72 34 Бишкек ш., Табышалиева к. 15
Документтин аталышы Маалымат Түрү Категория Басылып чыккан күнү Кабыл алган күнү Башкаруу
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ doc Нормативно-Правовая база 23 мая 2018 27.06.2010
Конституционный Закон КР "Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики" doc Нормативно-Правовая база 22 мая 2018 12.05.2011
Конституционный Закон КР "О статусе судей Кыргызской Республики" doc Нормативно-Правовая база 21 мая 2018 19.06.2008
Кодекс чести судьи Кыргызской Республики doc Нормативно-Правовая база 20 мая 2018 19.02.16
Закон КР "О Совете по отбору судей Кыргызской Республики" docx Нормативно-Правовая база 19 мая 2018 12.05.2011
Закон КР "Об органах судейского самоуправления" doc Нормативно-Правовая база 03 мая 2018 15.02.2008
Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө doc Нормативно-Правовая база 03 мая 2018 13.06.2003