Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Телефону +996 (0558) 88 72 34 Бишкек ш., Табышалиева к. 15

Новости

Совет по отбору судей Кыргызской Республики временно приостановил свою деятельность на неопределенный срок в связи с объявленным карантином в стране с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19. По всем вопросам можно обращаться в секретариат Совета по телефону +996 (0558) 88 72 34
Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши мурда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык 1 бош кызмат ордуна жарыялаган сынакка талапкерлердин өздүк иштерин кабыл алуу мөөнөтүн 2020-жылдын 5-мартына чейин узартат. Арызды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңешинин секретариаты Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык 1 бош кызмат ордуна 2020-жылдын 17-февралынан 5-мартына чейин 9:00дон 17:30га чейин кабыл алат. Дареги: Бишкек шаары, Табышалиев көчөсү, 15, 1-кабат, 2-кабинет. Кошумча маалыматты (0777) 55-19-91 жана (0558) 88-72-34 телефон номерлерине чалып же www.otbor.sot.kg сайтынан алууга болот. Арызга тиркелүүчү документтер: паспорттун көчүрмөсү; жогорку юридикалык билими жөнүндөгү дипломдун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, юридикалык кесипте иштоо стажы тастыктаган башка документтер; сынакка катышуу күнүнө чейин алты айдан ашпаган убакыт мурда берилген саламаттыгынын абалы жөнүндө медициналык корутунду (№086 үлгүсүндөгү, РНБ, РПДБ справкалар); талапкердин инсандыгын мүнөздөгөн пикирлер, сунуштар (бар болсо); 3х4 өлчөмдөгү бир фотосүрөт; 2019-жылдын Бирдиктүү салык декларациясынын көчүрмөсү; тиркеме папка. Тизмеде көрсөтүлгөн арыз жана документтерди тапшырууда бардык талапкерлер Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңешинин секретариатына келип «Судьялык кызматка талапкердин анкетасын» жана Мамлекеттик каттоо кызматынан талапкерге катталган (кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү жөнүндө) маалымат алууга макулдугу жөнүндө бланкын толтурушат, же үлгүсүн расмий сайттан алса болот. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялыгына талапкерлерге коюлуучу талаптар: Кыргыз Республикасынын жараны; Жашы – 40 жаштан кем эмес, 70 жаштан улуу эмес; «Юриспруденция» адистиги боюнча жогорку юридикалык билими же тиешелүү багыт боюнча «бакалавр» академиялык даражасы бар болсо, «магистр» академиялык даражасын ыйгаруу менен «Юриспруденция» даярдык багыты боюнча жогорку билими; Юридикалык кесиби боюнча он беш жылдан кем эмес эмгек стажы; Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьяларынын 1 бош кызмат ордуна жана Жалал-Абад шаардык сотунун судьялык 1 бош кызмат ордуна сынактык тандоо жарыялайт Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңеши Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык 1 бош кызмат ордуна жана Жалал-Абад шаардык сотунун судьялык 1 бош кызмат ордуна сынактык тандоо жарыялайт Арызды жана документтерди Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңешинин секретариаты КРнын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык 1 бош кызмат ордуна 2020-жылдын 17-февралынан 28-февралына чейин 10 жумушчу күн ичинде, Жалал-Абад шаардык сотунун судьялык 1 бош кызмат ордуна 2020-жылдын 17-февралынан 5-мартына чейин 14 жумушчу күн ичинде 09:00дон 17:30га чейин кабыл алат. Дареги: Бишкек шаары, Табышалиев көчөсү, 15, 1-кабат, 2-кабинет. Кошумча маалыматты (0777) 55-19-91 жана (0558) 88-72-34 телефон номерлерине чалып же www.otbor.sot.kg сайтынан алууга болот. Арызга тиркелүүчү документтер: паспорттун көчүрмөсү; жогорку юридикалык билими жөнүндөгү дипломдун нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү; эмгек китепчесинин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, юридикалык кесипте иштоо стажы тастыктаган башка документтер; сынакка катышуу күнүнө чейин алты айдан ашпаган убакыт мурда берилген саламаттыгынын абалы жөнүндө медициналык корутунду (№086 үлгүсүндөгү, РНБ, РПДБ справкалар); талапкердин инсандыгын мүнөздөгөн пикирлер, сунуштар (бар болсо); 3х4 өлчөмдөгү бир фотосүрөт; 2019-жылдын Бирдиктүү салык декларациясынын көчүрмөсү; тиркеме папка. Тизмеде көрсөтүлгөн арыз жана документтерди тапшырууда бардык талапкерлер Кыргыз Республикасынын Судьяларын тандоо боюнча кеңешинин секретариатына келип «Судьялык кызматка талапкердин анкетасын» жана Мамлекеттик каттоо кызматынан талапкерге катталган (кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү жөнүндө) маалымат алууга макулдугу жөнүндө бланкын толтурушат, же үлгүсүн расмий сайттан алса болот. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялыгына талапкерлерге коюлуучу талаптар: 1. Кыргыз Республикасынын жараны; 2. Жашы – 40 жаштан кем эмес, 70 жаштан улуу эмес; 3. «Юриспруденция» адистиги боюнча жогорку юридикалык билими же тиешелүү багыт боюнча «бакалавр» академиялык даражасы бар болсо, «магистр» академиялык даражасын ыйгаруу менен «Юриспруденция» даярдык багыты боюнча жогорку билими; 4. Юридикалык кесиби боюнча он беш жылдан кем эмес эмгек стажы; 5. Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү. Кыргыз Республикасынын жергиликтуу сотунун судьялыгына талапкерге коюлуучу талаптар: 1. Кыргыз Республикасынын жараны; 2. Жашы 30 жаштан жаш эмес, 65 жаштан улуу эмес; 3. Юриспруденция» адистиги боюнча жогорку юридикалык билими же тиешелүү багыт боюнча «бакалавр» академиялык даражасы бар болсо, «магистр» академиялык даражасын ыйгаруу менен «Юриспруденция» даярдык багыты боюнча жогорку билими 4. Юридикалык кесиби боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы бар Кыргыз Республикасынын жараны боло алат. Конкурстук тандоого киргизүү боюнча маселе каралганга чейин талапкерлер Кеңеш тарабынан суратылган мамлекеттик органдардардан келип түшкөн  документтер менен таанышууга укуктуу
Сегодня, 11 февраля 2020 года завершился конкурсный отбор на должность судьи Тюпского районного суда Иссык-Кульской области. Кандидаты выполнили письменные задания по разрешению конкретных ситуаций (задача), также проведено собеседование с кандидатами по определению профессиональных и волевых качеств. Конкурсный отбор прошел в соответствии с Положением о порядке прохождения конкурсного отбора с кандидатами на должность судьи Кыргызской Республики. Результаты конкурсного отбора:  http://otbor.sot.kg/post/itogi-konkursnogo-otbora-na-vakantnuyu-dolzhnost-sudi-tyupskogo-rajonnogo-suda-issyk-kulskoj-oblasti-2  
С 10 по 11 февраля 2020 года в 10:00 часов состоится  конкурсный отбор на должность судьи Тюпского районного суда Иссык-Кульской области.
Сегодня, 6 февраля 2020 года завершился конкурсный отбор на должность судьи Исык-Атинского районного суда Чуйской области. Общее количество кандидатов, заявившие об участие в конкурсе на 1 вакантную должность судьи составило 24 человек, из них: 10 кандидатов проходили ранее тест, 4 кандидата прошли обучение высшей школе правосудия и 1 кандидат имеет судейский стаж работы, 9 кандидатов прошли компьютерное тестирование. По итогам компьютерного тестирования  3 кандидата не набрали достаточное количество баллов. Следует отметить, что 6 кандидатов на должность судьи отозвали свои заявления об участии в конкурсном отборе и 1 кандидат не явился на конкурсный отбор. Остальные 14 кандидатов выполнили письменные задания по разрешению конкретных ситуаций (задача), также проведено собеседование с кандидатами по определению профессиональных и волевых качеств, 1 кандидат отозвал свою кандидатуру после прохождения собеседование. Конкурсный отбор прошел в соответствии с Положением о порядке прохождения конкурсного отбора с кандидатами на должность судьи Кыргызской Республики.   Результаты конкурсного отбора: http://otbor.sot.kg/post/itogi-konkursnogo-otbora-na-vakantnuyu-dolzhnost-sudi-ysyk-atinskogo-rajonnogo-suda-chujskoj-oblasti 
Сегодня, 28 января 2020 года, завершился конкурсный отбор на должность судьи Ленинского района г. Бишкек. На одну вакантную должность судьи Ленинского района претендовали 12 кандидатов, из них: 3 кандидата ранее прошли тестирование, 3 кандидата прошли обучение высшей школе правосудия, 6 кандидатов прошли тестирование. По итогам компьютерного тестирования 5 кандидатов не набрали достаточное количество баллов. Отозвали свои кандидатуры 2  кандидата. 5 кандидатов на должность судьи выполнили письменное задание и прошли собеседование. Итоги конкурсного отбора: http://otbor.sot.kg/post/itogi-konkursnogo-otbora-na-vakantnuyu-dolzhnost-sudi-leninskogo-rajona-g-bishkek
Сегодня, 24 января 2020 года Совет по отбору судей КР завершил конкурсный отбор на вакантные должности судей Конституционной палаты Верховного суда КР. Общее количество кандидатов на три вакантных должностей судей Конституционной палаты Верховного суда КР составило 13 кандидатов. Кандидаты прошли компьютерное тестирование, выполнили письменные задания по разрешению конкретных ситуаций (задач) и собеседование по определению профессиональных и волевых качеств кандидата. Конкурсный отбор прошел в соответствии с Положением о порядке прохождения конкурсного отбора с кандидатами на должность судьи Кыргызской Республики. В частности,  кандидаты выполнили письменные задания по разрешению конкретных ситуаций (задача), также проведено собеседование с кандидатами по определению профессиональных и волевых качеств. Результаты конкурсного отбора: http://otbor.sot.kg/post/itogi-konkursnogo-otbora-na-vakantnuyu-dolzhnost-sudej-konstitutsionnoj-palaty-verhovnogo-suda-kr
Сегодня, 23 января 2020 года Совет по отбору судей продолжает работу по конкурсному отбору на должность судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Ранее 5 кандидатов выполнили письменные задания по разрешению конкретных ситуаций (задач) и прошли собеседование по определению профессиональных и волевых качеств кандидата, а сегодня, конкурсный отбор пройдут 6 кандидатов. Напомним, что на три вакантных должности судей Конституционной палаты Верховного суда КР претендуют 13 кандидатов. По графику конкурсного отбора на должность судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, 24 января 2020 года, конкурсный отбор пройдут 2 кандидата. Справочно: Кандидат на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики должен иметь гражданство Кыргызской Республики, возраст не моложе 40 лет и не старше 70 лет, высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением академической степени «магистр» при наличии академической степени «бакалавр» по соответствующему направлению, стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, владеть государственным и официальным языками.
Сегодня, 20 января 2020 года Совет по отбору судей проводит конкурсный отбор на должность судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. На три вакантных должности судей Конституционной палаты Верховного суда КР претендуют 13 кандидатов. Сегодня, кандидаты выполнили письменные задания по разрешению конкретных ситуаций (задач) после чего Совет по отбору судей КР начал проводить собеседование по определению профессиональных и волевых качеств кандидата. Напомним, на участие в конкурсном отборе документы подавали 16 кандидатов, из них: 2 кандидата действующие судьи, 7 кандидатов имеют судейский стаж работы, 1 кандидат прошел обучение высшей школе правосудия, 2 кандидата ранее проходили тестирование, 4 кандидата прошли тестирование; из них 2 кандидата набрали пороговые баллы, 1 кандидат отозвал свою кандидатуру от участия в конкурсном отборе. Конкурсный отбор на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, завершится 22 января 2020 года. Кандидат на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики должен иметь гражданство Кыргызской Республики, возраст не моложе 40 лет и не старше 70 лет, высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением академической степени «магистр» при наличии академической степени «бакалавр» по соответствующему направлению, стаж работы по юридической профессии не менее пятнадцати лет, владеть государственным и официальным языками.