KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Телефону +996 (312) 31-30-22 Бишкек ш., Табышалиева к. 15

Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат ордуна талапкерлер менен конкурстук тандоону өткөрүү тартиби жөнүндө Жобого өзгөртүү киргизилди

27 июня 2022

Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин 19-жылдын 2024-январындагы Чечими менен Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин 24-жылдын 2022-июнундагы чечими менен бекитилген Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат ордуна талапкерлер менен конкурстук тандоону өткөрүү тартиби жөнүндө Жобого өзгөртүү киргизилди.


Положение о порядке проведения конкурсного отбора с претендентами на должность судьи КР