KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
Телефону +996 (312) 31-30-22 Бишкек ш., Табышалиева к. 15

Байланыш

Кыргыз Республикасынын Сот адилеттиги иштери боюнча кеңеши
  • Дарек: 720021 г.Бишкек, ул.Табышалиева 15
  • Телефон: (312) 30-31-22
  • E-mail: sekretariat_18@mail.ru
  • Иштөө убактысы: 8:30 - 17:30
  • Түштөнүү убагы: 12:30 - 13:30
Совет по делам правосудия Кыргызской Республики