KG
Телефону +996 (0558) 88 72 34 Бишкек ш., Табышалиева к. 15

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялыгына талапкерлеринин аңгемелешүүнүн жыйынтыгында алган баллдары

15 мая 2020

Аты-жөнүАңгемелешүүнүн жыйынтыгы
1.   Шаршеналиев


Жамил Асанбекович

54,556
2.   Курбанова


Чинара Джалиловна

54,334
3.   Жакыбакунов


Эркинбек Турсунбекович

53,11
4.   Толоев


Жакыпбек

51,5
5.   Усенбаев


Саматбек Айтбаевич

48,445