Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Телефону +996 (0558) 88 72 34 Бишкек ш., Табышалиева к. 15

Кандидаты КПВС

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык 1 бош кызмат ордуна талапкерлердин ТИЗМЕСИ (анкетадан алынган маалыматтар) № Ф.И.О. Туулган жылы Туулган жери Улуту Иштеген жери жана ээлеген кызматы Эмгек стажы Юр. Сот. 1.        Сатимкулов Убайдулла Акилбекович 17.05.1977 Өзбек ССРи,  Наманган обл. Монол айылы. кыргыз БТА-адвокат, КРАО, кафедранын доцентинин м.а. 20 лет — 2.        Аземкулов Барктабас Шаршеналиевич 27.06.1967 Кыргыз ССРы, Калинин району, Суусамыр айылы Кыргыз Убактылуу иштебейт 16 жыл 7 жыл 3.        Дуйшеев Карыбек Арстанбекович 04.08.1961 Ош обл, Өзгөн шаары Кыргыз IDLO 28 жыл — 4.        Укубаева Раиса Галияровна 25.09.1957 Кыргыз ССР, Фрунзе обл, Ворошилов району, Ворошилов айылы Кыргыз “Алтын Ажыдаар” ЖЧК, бөлүм башчы 33 жыл — 5.        Кудаяров Жылдызбек Үсөнович 04.02.1957 Чүй обл, Жайыл району Кыргыз Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Сот департаменти, Башкармалыгынын башчысы 34 жыл 8 ай 22 жыл      
СПИСОК кандидатов на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики (с анкетных данных на момент заполнения) № Ф.И.О. Год рожд. место рожд. национальность место работы и должность Стаж Юр. Суд. 1.      Аджибеков Нурлан Нурмамбетович 01.06.1957 с. Бакыян, Кара-Бууринского района, Таласской обл. кыргыз Судья Московского районного суда  Чуйской обл. 33 8 2.      Шейшекеева Гульнара Санташевна 14.11.1967 г. Каракол, Иссык-Кульской обл. кыргыз Адвокат 26 — 3.      Сатимкулов Убайдулла Акилбекович 17.05.1977 Узбекистан с. Монол, Наманганской обл. кыргыз Адвокат 19 — 4.      Шамилов Максат Шамилович 01.07.1974 Джалал-Абадская обл.,  Сузакский р-н., с. Кызыл-Сенир кыргыз Доцент КНУ им. Ж. Баласагына 22 —