Кыргыз Республикасынын сот системасындагы маалымат ресурстары
KG
Телефону +996 (0558) 88 72 34 Бишкек ш., Табышалиева к. 15

Кандидаты КПВС

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык 3 бош кызмат ордуна талапкерлердин ТИЗМЕСИ (анкетадан алынган маалыматтар) № Ф.И.О. Туулган жылы Туулган жери Улуту Иштеген жери жана ээлеген кызматы Эмгек стажы Юр. Сот. 1.        Касымалиев Мукамбет Шадыканович 03.02.1960 Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз р-ну, Оргочор айылы Кыргыз Убактылуу иштебейт 25 лет 7 жыл 2.        Мамыров Эркинбек Тобокелович 22.10.1965 Нарын облусу Кыргыз Убактылуу иштебейт 28 жыл 7 жыл 3.        Бобукеева Меергул Рыскулбековна 20.12.1970 Жалал-Абад облусу, Тогуз-Торо р-ну, Казарман айылы   Кыргыз Убактылуу иштебейт 26 жыл 7 жыл 4.        Усенбаев Саматбек Айтбаевич 07.08.1961 Кыргыз ССР, Ош облусу, Ленин р-ну, Базар-Коргон айылы Кыргыз Жактоочу 27 жыл — 5.        Шамилов Максат Шамилович 01.07.1974 Жалал-Абад облусу, Сузак р-ну, Кызыл-Туу а/ө, Кызыл-Сенгир айылы Кыргыз Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университитети, Доцент 23 жыл — 6.        Базаркулов Камельдин Кушубекович 02.03.1957 Талас облусу, Талас р-ну, Көпүрө-Базар айылы Кыргыз Убактылуу иштебейт 27 жыл 13 жыл 7 ай 15 күн 7.        Шаршеналиев Жамил Асанбекович 01.01.1978 Фрунзе шаары Кыргыз Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Университитети, Доцент 19, 5 жыл 5 жыл 1 ай 8.        Жолдошов Иматилла Султанович 20.03.1957 Ош облусу, Чоң-Алай р-ну, Жекенди айылы Кыргыз Сузак р-у соту, Судья 21 жыл 3 жыл 7 ай 9.        Калиев Замирбек Арипджанович 14.12.1957 Нарын шаары Кыргыз Кыргыз транспорттук прокурорунун улук жардамчысы 38 жыл — 10.    Жээналиева Аида Осконбаевна 12.06.1973 Чуй облусу, Сокулук р-ну, Сокулук айылы Кыргыз Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университитети, Бөлүм башчы 26 жыл — 11.    Мурзабеков Болотбек Тургунбаевич 02.12.1978 Ош шаары Кыргыз Жактоочу 18 жыл 5 жыл 4 ай 12.    Жумабаев Латип Пазылович 10.06.1956 Ош облусу, Өзгөн р-ну, Караул айылы Кыргыз Жогорку сотунун Конституиялык палатасындагы КР Президентинин Аппаратынын турукту өкүлү 32 жыл — 13.    Абакиров Каныбек Шонкоевич 08.09.1957 Нарын облусу, Ак-Талаа рай., Баетово айылы Кыргыз Ысык-Көл облусунун адвокаттар коллегиясы, Адвокат 32 жыл 14 жыл 14.    Жакыбакунов Эркинбек Турсунбекович 23.10.1977 Нарын облусу, Нарын шаары Кыргыз КМЮА, Администрациялык жана финансы укугу кафедрасынын бөлүм башчысы 20 жыл — 15.    Укубаева Раиса Галияровна 25.09.1957 Кыргыз ССР,Фрунзе обл.,Ворошиловка айылы Кыргыз ЖЧК “Алтын-Ажыдаар”, юрист 34 жыл — 16.    Джумашов Кабылбек Огонбаевич 12.04.1954 Чүй облусу, Аламүдүн р., Кызыл-Бирлик а. Кыргыз КР Жогорку сотунун судьясы 40 жыл 22 жыл        
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык 2 бош кызмат ордуна талапкерлердин ТИЗМЕСИ (анкетадан алынган маалыматтар) № Ф.И.О. Туулган жылы Туулган жери Улуту Иштеген жери жана ээлеген кызматы Эмгек стажы Юр. Сот. 1.        Кыдырбаев Кырккелди Джумалиевич 01.04.1961 Чүй облусу, Жайыл району, Ак-Башат айылы Кыргыз Кыргыз Республикасынын Президентинин аппараты 39 жыл — 2.        Байзаков Нурлан Марданович 30.031975 Ыссык-Кол обл. Жети-Өгүз району, Тамга айылы Кыргыз Убактылуу иштебейт 20 жыл — 3.        Шамилов Максат Шамилович 01.07.1974 Жалал-Абад облусу,  Сузак району, Кызыл-Сенир айылы Кыргыз Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университетинин доценти 23 жыл — 4.        Сатимкулов Убайдулла Акилбекович 17.05.1977 Өзбек ССРи,  Наманган обл. Монол айылы. Кыргыз БТА-адвокат, КРАО, кафедранын доцентинин м.а. 20 жыл — 5.        Базарбаев Эрлан Базарбаевич 27.01.1975 Ош облусу, Алай району, Гүлчө айылы Кыргыз Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университети, кафедранын башчысы 22 жыл — 6.        Жумабаев Латип Пазылович 10.06.1956 Ош облусу, Өзгөн району, Караул айылы Кыргыз Кыргыз Республикасынын Президентинин аппараты 32 жыл — 7.        Аземкулов Барктабас Шаршеналиевич 27.06.1967 Кыргыз ССРы, Калинин району, Суусамыр айылы Кыргыз Убактылуу иштебейт 17 жыл 7 жыл 8.        Кудаяров Жылдызбек Усөнович 04.02.1957 Чүй облусу, Жайыл району Кыргыз Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Сот департаменти, Башкармалыгынын башчысы 35 жыл 22 жыл      
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялык 1 бош кызмат ордуна талапкерлердин ТИЗМЕСИ (анкетадан алынган маалыматтар) № Ф.И.О. Туулган жылы Туулган жери Улуту Иштеген жери жана ээлеген кызматы Эмгек стажы Юр. Сот. 1.        Сатимкулов Убайдулла Акилбекович 17.05.1977 Өзбек ССРи,  Наманган обл. Монол айылы. кыргыз БТА-адвокат, КРАО, кафедранын доцентинин м.а. 20 лет — 2.        Аземкулов Барктабас Шаршеналиевич 27.06.1967 Кыргыз ССРы, Калинин району, Суусамыр айылы Кыргыз Убактылуу иштебейт 16 жыл 7 жыл 3.        Дуйшеев Карыбек Арстанбекович 04.08.1961 Ош обл, Өзгөн шаары Кыргыз IDLO 28 жыл — 4.        Укубаева Раиса Галияровна 25.09.1957 Кыргыз ССР, Фрунзе обл, Ворошилов району, Ворошилов айылы Кыргыз “Алтын Ажыдаар” ЖЧК, бөлүм башчы 33 жыл — 5.        Кудаяров Жылдызбек Үсөнович 04.02.1957 Чүй обл, Жайыл району Кыргыз Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Сот департаменти, Башкармалыгынын башчысы 34 жыл 8 ай 22 жыл      
СПИСОК кандидатов на должность судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики (с анкетных данных на момент заполнения) № Ф.И.О. Год рожд. место рожд. национальность место работы и должность Стаж Юр. Суд. 1.      Аджибеков Нурлан Нурмамбетович 01.06.1957 с. Бакыян, Кара-Бууринского района, Таласской обл. кыргыз Судья Московского районного суда  Чуйской обл. 33 8 2.      Шейшекеева Гульнара Санташевна 14.11.1967 г. Каракол, Иссык-Кульской обл. кыргыз Адвокат 26 — 3.      Сатимкулов Убайдулла Акилбекович 17.05.1977 Узбекистан с. Монол, Наманганской обл. кыргыз Адвокат 19 — 4.      Шамилов Максат Шамилович 01.07.1974 Джалал-Абадская обл.,  Сузакский р-н., с. Кызыл-Сенир кыргыз Доцент КНУ им. Ж. Баласагына 22 —